Otázky-odpovědi

 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Proč se k analýze prvků v organismu používají vlasy?
Množství prvků ve vlasech je mnohonásobně vyšší, než v séru. Například obsah vápníku je ve vlasech téměř 200x vyšší, hořčíku téměř 30x, zinku přibližně 100x.

Používá se k analýze i jiná tkáň než vlasy?
Vlasy jsou ideální materiál ke zkoumání. Obsahují vyšší množství prvků než sérum, dá se určit doba, po kterou se prvky ve vlasech hromadily (doba růstu vlasů) a prvky se z vlasů díky keratinovému obalu nevyplavují. Pokud není možné vlasy použít, může se analýza provést z nehtů. Nehty jsou však mnohem snadněji kontaminovány cizími látkami.

Mohou být vlasy barvené?
Barvení vlasů je dnes velice časté. Barva však může narušit keratinový obal vlasu a změnit jeho chemické složení. Proto je třeba počkat s odstřižením vzorku vlasů až barva odroste a k analýze použít pouze nebarvený odrost.

Jak dlouhé vlasy mají být? Stříhám si je velice na krátko.
K analýze se používají vlasy odstřižené od kůže hlavy, dlouhé max. 3 cm. Jestliže si je stříháte na krátko několikrát za měsíc, je možné vlasy střádat alespoň po dobu jednoho měsíce.

Analýza se provádí pouze z vlasů?
Vlasy jsou ideální materiál ke zkoumání. Pokud není možné vlasy použít, může se analýza provést z jiné tkáně, např. z nehtů.

Je možné pomocí analýzy prvků odhalit některé nemoci?
Analýza minerálního složení vlasů je analytickým testem, který má široké uplatnění při diagnostice patologických stavů.

V lékařské zprávě jsou také doporučení ke změně stravovacích návyků. Je nutné je dodržet?
Metoda analýzy vlasů zjistí také metabolický typ vyšetřované osoby. Proto lékařská zpráva obsahuje i dietetická doporučení. Jsme to, co jíme a upravením našich stravovacích návyků dojde k významným změnám vnitřního prostředí organismu.

Je nezbytně nutné užívat předepsané potravní doplňky?
Lékařská zpráva obsahuje doporučení na suplementaci. Udává, které potravní doplňky je třeba užívat, kolik, jak často a jak dlouho. Lékaři z laboratoře Biomol se několik let zabývali klinickými testy a zkoumali, jaké potravní doplňky jsou schopny doplnit minerály a vitamíny tak, jak to vyšetřovaná osoba potřebuje. Má-li být suplementace účinná, je nutné jejich doporučení dodržet.

Slyšela jsem, že se k suplementaci používají speciální potravinové doplňky.
Lékaři z laboratoře se několik let zabývali klinickými testy a zkoumali, jaké potravní doplňky jsou schopny doplnit minerály a vitamíny do organismu osob tak, jak je potřeba. Jejich doporučení se opírají o léta zkušeností a vědeckého zkoumání. Cílená suplementace, doporučená v lékařské zprávě, poskytuje základní výživu pro každou buňku. Má-li být suplementace účinná, je nutné jejich doporučení dodržet.